Saturday, 30 June 2012

ചക്ക പുരാണം - Jackfruit


ചക്കപുരാണം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...

ചക്ക - ഏറ്റവും വലിയ പഴം

പ്ലാവ് - വലിയൊരു മരം എന്നതിലുപരി ഫലവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു

വെളിഞ്ഞീൻ കോല് ഉപയോഗിച്ച് വെളിഞ്ഞീൻ  നീക്കം ചെയ്യുന്നു
ചക്കക്കുരു ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോള 

ചക്കചുളയ്ക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ചവിണി അഥവ പൂഞ്ചി

ചക്കക്കുരു മുളച്ചത്. വേരും മുളയും കാണാം. പഴുത്ത ചക്കയ്ക്കുള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് ചക്കക്കുരുകൾ മുളയ്ക്കുകയും ചെയ്യും

ചക്കചുളകൾ

ചക്ക കുറുകെ മുറിച്ചത്

ചക്കക്കുരുകൾ

വെളിഞ്ഞീൻ - കൂഞ്ഞയിൽ കാണുന്ന പശ പോലെയുള്ള ദ്രാവകം. ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയും വലിച്ചുനീട്ടുകയും ചെയ്യാം. ചക്കപാൽ, ചക്കരക്ക് എന്നി പേരുകളിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു.

പ്ലാവിന്റെ തായ്‌തടിയിലും ശിഖിരങ്ങളിലും പുതിയ ഇതളുകൾ മുളച്ചുവരും.

ചക്കകൾ കൂടുതലും തായ്‌തടിയിലും വലിയ ശിഖിരങ്ങളിലുമാണുണ്ടാകുക.


No comments:

Post a Comment